Obedience

V obedience provádí psovod se svým psem postupně deset cviků. Devět z nich prověřuje poslušnost a ovladatelnost psa, jeden spadá do kategorie pachových prací – tj. rozlišení předmětu psovoda. Zvláštní důraz je přitom kladen na vzájemný vztah mezi psem a psovodem a na schopnost psa pracovat ve vzdálenosti od psovoda. Obedience je přístupná pro všechna plemena, závodit může jak pracovní plemeno, tak i šikovné společenské; národní soutěže jsou přístupné i křížencům. Registrace v plemenné knize uznané FCI je povinná pouze pro psy účastnící se mezinárodních soutěží a šampionátů. Absolvování třídy OB-Z není povinné, psovod může se svým psem nastoupit hned do OB1.

 

 

Pravidla & zkušební řád OBEDIENCE - soubor ke stažení (formát PDF, velikost 1,7 MB)